Jak na golfu?

Obecně platí

 • Součástí golfu je vhodné oblečení, tričko s límečkem, kalhoty, nikoliv jeansy.
 • V golfu jste sám sobě hráčem i rozhodčím.
 • Hráč musí v první řadě dbát na pravidlo neublížit jinému hráči a ani sám sobě.
 • Zdvořilost a slušnost je zásadou, na golfu zdravíme slušně hráče i kolemjdoucí.
 • Délka hry na 9 jamek jsou 2 a čtvrt hodiny nebo 4 a půl hodiny na 18 jamek.

Na odpališti

 • Před hrou si hráči sundají čepici i rukavici, podají ruce, popřejí hezkou hru.
 • Pokud zdržujete další skupinu hráčů, je slušností je pustit před sebe.
 • Hráči hrají v pořadí podle výsledku na předchozí jamce, nejlepší začíná.
 • Hráči by neměli hrát, dokud není skupina hráčů před nimi z dosahu.
 • Při odpalu ostatní hráči sledují kam míček letí.
 • Hráči stojí v klidu za hráčem v bezpečné vzdálenosti, nemluví.

Hra na ferveji

 • První hraje hráč, který je nejdále od jamky. Ostatní čekají.
 • Míč se hraje vždy jak leží nebo na základě pravidel.
 • Hráči vždy sledují odpal hrajícího hráče, aby odpálený míč pomohli najít. Míč je povoleno hledat maximálně po dobu 5 minut.
 • Není-li si hráč jist, že míč nalezne, hraje tzv. provizorní míč.
 • Na golfu se nekřičí vyjma hlasitého upozornění na letící míč, který by mohl zranit: “Fór”
 • Na golfu se netelefonuje a nemluví do hry ostatních.
 • Důležité je být připraven ke hře, když na mne přijde řada.
 • Zásada je rychle se pohybovat mezi ranami, získat tak čas pro hru.
 • Opravit vyseknuté „travní řízky“ a upravit písek v bunkru je samozřejmost.

Hra na greenu

 • Přicházíte li ke greenu umístěte své hole do místa směrem k další jamce.
 • Opravte důlek po dopadu Vašeho míče (pitchmark) pokud najdete, tak I důlek po předchozím hráči.
 • Označte si svůj míč položením markovátka (mince) za míč ve směru od vlajky.
 • Dbejte na to abyste při zvedání markovátka neposunuli položený míček.
 • Pokud leží markovátko v dráze patu, posuňte jej na vyžádání spoluhráče směrem doleva nebo doprava od dráhy patu, posunujte ve směru na nějaký bod, který hlasitě označíte (strom, kámen,…)
 • Na greenu hráči nestojí v dráze patu jiného hráče včetně svého stínu.
 • Hráč, který první dopatoval, je připraven zasunout vlajku zpět do jamky.
 • Hráči setrvají na greenu nebo v jeho blízkosti, dokud všichni nedohrají.
 • Jakmile je jamka dohrána, je třeba okamžitě opustit green.
 • Výsledky hráči zapisují vždy po dohrání každé jamky až na následujícím odpališti.